Om Mada Woodlands
Mada Woodlands © 2008. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Woodlands


POLICY

Kontorer i Mahajanga (venstre) og campen i Mampikony (høyre)
Mada Woodlands (MWL) er et gassisk skogbruksselskap. MWL er et heleid norsk selskap.

De norske investorene er hjemmehørende på Vestlandet, og er leverandører av varer og tjenester nasjonalt og internasjonalt til skogbruk og industri on/ offshore.

Vi har utviklet kunnskap og nettverk innen skogbruk og forretningsdrift gjennom nær 35 år i bransjen. Vi har bygget erfaring og kompetanse i henhold til tekniske og miljørelaterte krav, og opplever i dag solid drift og god vekst.

MWL har operert på Madagaskar i om lag seks år, og har så langt gjort betydelige investeringer for å kartlegge muligheter og behov innen skogreising og bærekraftig skogsdrift. Vi har plantet 10400 da og gjort avtale på 700 000 da land,samt etablert et rikt nettverk med lokale myndigheter. Vi har også bidratt med midler til flere sosial- og samfunnsutviklende prosjekter som en del av den kalkulerte driftskostnaden.Fakta om Madagaskar
Prosjekter
Linker
Policy
Kontakt
Om Mada Woodlands

Galleri

Mada Woodlands SA, Lot 0101 DJ 0050 AMPASIKA -MAHAJANGA, AVENUE DE LA LIBERATION GALLIENI